Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Gerrit Komrij deceased


6 July 2012


Taken from: Nu.nl - Gerrit Komrij overledenGerrit Komrij deceased


AMSTERDAM - The writer Gerrit Komrij has deceased. He was 68 years old.

This confirms a spokesman for the publishing company De Bezige Bij on Friday. "We're losing a major poet, a versatile writer and translator, a great stylist, a sharp polemicist and above all a dear friend," said the publisher in a press statement.

According to De Bezige Bij Komrij was "an inspiration for generations of poets, writers and young revolutionaries".

What caused the writer and poet to decease, is not yet known. On Friday, the family will issue a press release.

However, sources in the literary world confirm that the author has long been ill. Komrij lived alternately in Portugal and the Netherlands. He died in Our Lady Hospital (OLVG) in Amsterdam.


Poet of the Nation

Komrij was born in Winterswijk in 1944. Among his most famous novels are the autobiographical Devastated Arcadia, Over the Mountains, The Poltergeist and Hercules.

Further, among others, Komrij wrote reviews and later his series Damnstein for Vrij Nederland and television critics and columns for NRC / Handelsblad. For the VPRO he gave a show on television in the Netherlands. From 2000 to 2004, Komrij was Poet of the Nation.


Upset

Gijs Schunselaar, deputy director of the foundation of the Dutch Collective Book Propaganda (CPNB) says "to be upset" by the "unexpected death of Gerrit Komrij".

The CPNB and Komrij worked together several times. In 1997 Komrij wrote the Book Week Essay and the texts of the opening program of the Boekenbal 2009 were from his hand.

Flemish writer and friend Tom Lanoye announces: "A unique figure with a unique place in the Dutch literature is leaving us."


Prize

For his work Komrij received numerous awards. For instance, he received the Poetry Prize of the city of Amsterdam in 1971 for his poetry collection All flesh Is As Grass or The Ossuary In the Cemetery and Herman Gorter Prize in 1982 for The Ox On the Bell Tower.

In 1993 Komrij received the P.C. Hooftprijs for reflective prose and the Golden Owl Literature Prize in 1998 for the poetry anthology Flourishing In Love.

Since 1984 Komrij lived in Portugal.


Interview

In one of his last interviews, in the July issue of Sense magazine, Komrij told he had a sober view towards death. "We live a while and then we die, there is not much more to say about all the existential questions. Our time is limited between cradle and grave."

"Accept it that one day you wake up in the violence of death. Lay your weary head gently in his lap and after a last breath you leave. This is part of life."Original text in Dutch:


Gerrit Komrij overleden


AMSTERDAM - De schrijver Gerrit Komrij is overleden. Hij is 68 jaar geworden.

Dat bevestigt een woordvoerder van uitgeverij De Bezige Bij vrijdag. "We verliezen in hem een belangrijk dichter, een veelzijdig schrijver en vertaler, een groot stilist, een scherp polemist en bovenal een lieve vriend", aldus de uitgever in een persverklaring.

Volgens de Bezige Bij was Komrij "een inspirator voor generaties dichters, schrijvers en jonge hemelbestormers".

Waaraan de schrijver en dichter is overleden, is nog niet bekend. Vrijdagochtend komt de familie met een persbericht.

Wel bevestigen bronnen in de literaire wereld dat de schrijver al geruime tijd ziek was. Komrij woonde afwisselend in Portugal en Nederland. Hij overleed in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam.


Dichter des Vaderlands

Komrij werd geboren in Winterswijk in 1944. Tot zijn bekendste romans behoren het autobiografische Verwoest Arcadië, Over de Bergen, De Klopgeest en Hercules.

Verder schrijft Komrij onder meer recensies en later ook zijn serie Teringstein voor Vrij Nederland en televisiekritieken en columns voor NRC/Handelsblad. Voor de VPRO verzorgt hij een show over televisie in Nederland. Van 2000 tot 2004 was Komrij Dichter des Vaderlands.


Ontdaan

Gijs Schunselaar, adjunct-directeur van de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) zegt "ontdaan te zijn" door het "onverwachte heengaan van Gerrit Komrij".

De CPNB en Komrij werkten meerdere keren samen. In 1997 schreef Komrij het Boekenweekessay, en de teksten van het openingsprogramma van het Boekenbal 2009 waren van zijn hand.

Vlaams schrijver en vriend Tom Lanoye laat weten: ''Het is een unieke figuur met een unieke plaats in de Nederlandstalige literatuur die ons ontvalt."


Prijzen

Voor zijn werk kreeg Komrij talloze prijzen. Zo kreeg hij de Poezieprijs van de stad Amsterdam in 1971 voor zijn dichtbundel Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker en de Herman Gorterprijs in 1982 voor De Os op de klokketoren.

In 1993 ontving Komrij de P.C. Hooftprijs voor beschouwend proza en de Gouden Uil Literatuurprijs in 1998 voor de poëzie-bloemlezing In Liefde Bloeyende.

Sinds 1984 woonde Komrij in Portugal.


Interview

In een van zijn laatste interviews, in de juli-uitgave van tijdschrift Zin, vertelde Komrij dat hij nuchter tegen de dood aankijkt. "We leven een tijdje en dan gaan we dood, veel meer valt er over al de existentiële vragen niet te zeggen. Onze tijd tussen wieg en graf is beperkt."

"Accepteer toch dat op een dag de dood hevig in je opstaat. Leg het vermoeide hoofd zachtjes in zijn schoot en na een laatste zucht ben je vertrokken. Het hoort er nu eenmaal bij."