Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Kroamschudd'n in Mariaparochie


As in 2010


Taken from: Wikipedia - Kroamschudd'n in MariaparochieKroamschudd'n in Mariaparochie is a short cartoon made in 1988. Text and songwriter Herman Finkers was originally commissioned by RTV Oost to make a radio play. He later incorporated the text in his Diana Ros Show. The Christmas story was then turned into an animation picture using drawings from the hand of John Croezen from Groningen. The cartoon was once broadcasted by VARA and the program was repeated every year at Christmas by RTV Oost. In 2004 the cartoon along with Finkers' other cartoon, Macbeth, was released on DVD.

The cartoon tells the Christmas story completely in its own way. The baby Jesus is not born in Bethlehem, but in Mariaparochie, a village north of Almelo in Twente, as the son of carpenter Joseph Spieker and his wife Mary. The word kroamschudd'n in Twente means to visit a newborn baby and the mother. In this context it refers to the visit by the shepherds and the three wise men bring to the newly born child. It also mentions customs in Twente such as baking krentenwegge. The three wise men are represented by three Germans, led by Heino.

Kroamschudd'n in Mariaparochie in the Internet Movie Database: Kroamschudd'n in Mariaparochie (IMDB).
Kroamschudd'n in Mariaparochie on Youtube: Kroamschudd'n in Mariaparochie (Youtube).


Original text in Dutch:


Kroamschudd'n in Mariaparochie


Kroamschudd'n in Mariaparochie is een korte tekenfilm uit 1988. Tekst- en liedjesschrijver Herman Finkers maakte aanvankelijk in opdracht van RTV Oost een hoorspel, waarvan hij de tekst later verwerkte in zijn conference De Diana Ros Show. Het kerstverhaal werd vervolgens met behulp van tekeningen van de hand van de Groninger John Croezen tot animatiefilm bewerkt. De tekenfilm werd eenmalig uitgezonden door de VARA, waarna het programma jaarlijks rond kerstmis werd herhaald door RTV Oost. In 2004 werd de tekenfilm samen met Finkers' andere tekenfilm, Macbeth, uitgebracht op DVD.

In de tekenfilm wordt op geheel eigen wijze het kerstverhaal verteld. Het kindje Jezus Christus wordt er niet geboren in Bethlehem, maar in het Twentse Mariaparochie, een dorp ten noorden van Almelo, als zoon van timmerman Spieker-Jozef en zijn vrouw Marie. Het Twentse woord kroamschudd'n betekent op kraamvisite gaan en duidt in deze context op het bezoek dat onder andere de herders en de drie wijzen brengen aan het zojuist geboren kind, waarbij niet voorbij wordt gegaan aan Twentse gebruiken als het bakken van krentenwegge. De drie wijzen uit het oosten worden vertolkt door drie Duitsers onder leiding van Heino.