Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Rutger Kopland deceased


15 July 2012


Taken from: Nu.nl - Rutger Kopland overledenRutger Kopland deceased


AMSTERDAM - The popular poet and writer Rutger Kopland (77) has deceased.

This has been confirmed for the NOS radio by a friend of the family, the Groninger poet Remco roofing.

He already has deceased on Wednesday 11 July, in his hometown Glimmen. Kopland (pseudonym of Henry P. Rutger van den Hoofdakker) had been ill for some time.

The cause of his death is not yet clear, says NRC.nl.


Closed meeting

Wednesday Kopland will be commemorated in the Martini Church in Groningen. That will be a closed meeting for about 300 guests, as the daughter of Kopland, Ruth van den Hoofdakker, told us.

After the condolence following the church service Kopland will be cremated. Both meetings were "expressly not public in nature," said Van den Hoofdakker.

According to Van den Hoofdakker the family wanted to keep quiet the death of her father until after the cremation. She regrets that the news was leaked prematurely. "My father would not have wanted this," said the daughter. Kopland was known as someone who preferred to remain unnoticed.


P.C. Hooft Prize

In 1966 Kopland debuted with the collection of poetry named Under the Cattle. In 1988 he won the P.C. Hooft Prize for his entire work and ten years later the VSB Poetry Award.

He also received two honorary doctorates, for both his art and his scientific achievements. Kopland was a psychiatrist specializing in depression.

Kopland once was chosen as the Poet of the Nation, but he left that honor to pass.

Also, he refused a royal honor. "People who are bent to the community center or selfless work for the local sports club deserve a medal," said Kopland in 2005. "Artists should stay out there. They have their own circuit in which people are honored. In that respect, I do not complain."


Literary Museum

The Literary Museum in The Hague is going to bring a 'small' homage. In 2006 Kopland gave a large part of his literary archive to the museum.

Highlights from this collection are now on display in an exhibition dedicated to the poet and psychiatrist. The exhibition includes photographs, a self-portrait, correspondence and even a birth card.


Form

The poems of Kopland vary greatly in form. In 1989 he told Elsevier: "I am distressed for obedience to the form. I want my descriptions to adapt to what I describe. Therefore I prefer the way from content to form."

About the content he once said that the reader does not have to completely understand it, but that he had to get the feeling of 'rightness'.

Kopland wrote fourteen poetry collections in total and also literary essays. His work has also been translated into English, German and Italian.

The most recent collection of Kopland, When I saw this, dates from the autumn of 2008. A new edition of his collected poems appeared in 2010.


Groningen

The city of Groningen regrets the loss of Dutch popular and widely read poet. That's Mayor Peter Rehwinkel said.

Kopland lived in Glimmen (municipality Haren, near Groningen) and was from 1981 to 1995 professor of biological psychiatry at the University of Groningen. He also studied medicine in the city.

"Allthough we have had him long among us, from his student days to a lengthy professorship and beyond, we would have liked him to postpone the 'art of dying' for some more time," said Rehwinkel, referring to Koplands work.Original text in Dutch:


Rutger Kopland overleden


AMSTERDAM - De populaire dichter en schrijver Rutger Kopland (77) is overleden.

Dat heeft een kennis van de familie, de Groninger dichter Remco Ekkers, bevestigd voor de NOS-radio.

Hij zou reeds op woensdag 11 juli zijn overleden, in zijn woonplaats Glimmen. Kopland (pseudoniem van Rutger P. Hendrik van den Hoofdakker) was sinds enige tijd ziek.

De oorzaak van zijn overlijden is echter nog niet duidelijk, zo meldt NRC.nl.


Besloten bijeenkomst

Kopland wordt woensdag herdacht in de Martinikerk in Groningen. Dat zal een besloten bijeenkomst zijn voor zo'n 300 genodigden, zo heeft de dochter van Kopland, Ruth van den Hoofdakker, laten weten.

Na de condoleance die volgt op de kerkdienst wordt Kopland in familiekring gecremeerd. Beide bijeenkomsten hebben "uitdrukkelijk geen openbaar karakter", aldus Van den Hoofdakker.

Volgens Van den Hoofdakker wilde de familie het overlijden van haar vader stilhouden tot na de crematie. Ze betreurt het dat het nieuws toch voortijdig is uitgelekt. "Dat zou mijn vader niet hebben gewild", aldus de dochter. Kopland stond bekend als iemand die zich liefst wat op de achtergrond hield.


P.C. Hooft-prijs

In 1966 debuteerde Kopland met de bundel Onder het vee. In 1988 won hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre en tien jaar later de VSB Poëzieprijs.

Ook ontving hij twee eredoctoraten, voor zowel zijn kunst als zijn wetenschappelijke prestaties. Kopland was psychiater, gespecialiseerd op het gebied van depressies.

Ooit werd Kopland uitverkoren als Dichter des Vaderlands, maar hij liet die eer aan zich voorbij gaan.

Ook paste hij voor een koninklijke onderscheiding. "Mensen die krom liggen voor het buurthuis of zich belangeloos inzetten voor de lokale sportclub verdienen een lintje", zei Kopland in 2005. "Kunstenaars moeten daar buiten blijven. Die hebben hun eigen circuit waarin mensen geëerd worden. Wat dat betreft heb ik zelf geen klagen".


Letterkundig Museum

Het Letterkundig Museum in Den Haag gaat een 'kleine' hommage brengen. Kopland schonk in 2006 een groot deel van zijn literaire archief aan het museum.

Hoogtepunten uit deze verzameling zijn nu te zien in een tentoonstelling die aan de dichter en psychiater is gewijd. De expositie omvat onder meer foto's, een getekend zelfportret, correspondentie en zelfs een geboortekaartje.


Vorm

De gedichten van Kopland wisselen sterk van vorm. In 1989 vertelde hij aan Elsevier: "Ik ben benauwd voor gehoorzaamheid aan de vorm. Ik wil dat mijn beschrijvingen zich aanpassen aan wat ik beschrijf. Daarom prefereer ik de weg van inhoud naar vorm."

Over de inhoud zei hij eens dat de lezer die niet helemaal hoefde te snappen, maar dat hij wel het gevoel moest krijgen dat 'het klopt'.

In totaal schreef Kopland veertien gedichtenbundels en daarnaast literaire essays. Zijn werk is onder meer vertaald in het Engels, Duits en Italiaans.

De meest recente bundel van Kopland, Toen ik dit zag, stamt uit het najaar van 2008. Een nieuwe druk van zijn verzamelde gedichten verscheen in 2010.


Groningen

De stad Groningen betreurt het verlies van Nederlands populairste en meestgelezen dichter. Dat heeft burgemeester Peter Rehwinkel gezegd.

Kopland woonde in Glimmen (gemeente Haren, vlakbij Groningen) en was van 1981 tot 1995 hoogleraar biologische psychiatrie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook studeerde hij geneeskunde in de stad.

"Al hebben we hem lang in ons midden mogen hebben, van zijn studietijd tot en met een langdurig hoogleraarschap en daarna. Graag hadden we gewild dat hij de 'kunst van het doodgaan' nog wat had uitgesteld", aldus Rehwinkel, refererend aan een van Koplands werken.