Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Grijze Dame - Boudewijn de Groot

Grijze Dame Gray Lady
Op een stille zondagmorgen staat ze plotseling voor mijn deur
En ze fluistert: mag ik binnen? En ik ruik opeens de geur
Alles gaat weer terug naar vroeger, naar die dagelijkse sleur
Van treiteren en smijten met de deur

Ik weet niet wat ik doen moet want het is nog veel te vroeg
De dagen worden lang en er is nog tijd genoeg
Ach, ze heeft nog zoveel eindeloze uren voor de boeg
Wat onafwendbaar is zal vroeg of laat gebeuren

Zo staat ze daar en kijkt me aan
Verdriet spreekt uit haar zachte ogen
Ze lacht en schrikt, weet niet waarom
Waarom zou dat niet mogen
Ze heeft toch niets misdaan

Het is al dertig jaar geleden dat ze hem niet meer wilde zien
Maar zijn haat is er nog altijd en de eenzaamheid misschien
In haar woorden schuilt de vraag: zeg me waar ik het aan verdien

Ze heeft het eigenlijk nooit willen geloven
De waanzin die het leven van hun tweeen heeft gesloopt
De wrok waarmee de eindjes aan elkaar worden geknoopt
Ze kan haast niet meer zonder ook al heeft ze het wel gehoopt
De verlossing komt zoals altijd van boven

Zo zit ze daar en kijkt me aan
Verdriet spreekt uit haar zachte ogen
Ze lacht en schrikt, weet niet waarom
Waarom zou dat niet mogen
Ze heeft toch niets misdaan

Dan opeens beven haar handen en haar ogen zijn in nood
Ik wacht met ingehouden adem, ze kijkt gelaten naar haar schoot
En ik weet wat het betekent als ze zegt: nu is hij dood

Zo staat ze daar en kijkt me aan
Verdriet spreekt uit haar zachte ogen
Ze lacht en knikt, en draait zich om
Al heeft ze het overwogen
Ze heeft het niet gedaan
On a quiet Sunday morning, she suddenly stands at my doorstep
And she whispers: May I come in? Suddenly I smell the scent
[1]
The past comes back to life, the daily routine
of harassment and slamming of doors
[2]

I do not know what I should do because it's much too early
The days are becoming long and there is still time
Well, she has so many endless hours to go
What is inevitable will happen sooner or later

In this way she stands there and looks at me
Her soft eyes express sorrow
She laughs and is frightened, I do not know why
Why should that not be permitted
She has done nothing wrong

It's been thirty years ago that she no longer wanted to see him
But his hatred is still there and perhaps his loneliness
In her words lies the question: tell me why do I deserve this?

She really never wanted to believe it
The madness that demolished their lives
The resentment which kept them going
She can hardly live without it even though she had hoped so
The salvation comes as always from above [3]

In this way she sits there and looks at me
Her soft eyes express sorrow
She laughs and is frightened, I do not know why
Why should that not be permitted
She has done nothing wrong

Then suddenly her hands are trembling and her eyes are in distress
I wait with breath withheld, she looks to her bosom
And I know what it means when she says: now he is dead
[3]

In this way she stands there and looks at me
Her soft eyes express sorrow
She smiles and nods, and turns
Even though she considered it
She didn't do it
[3]

The power is in your hands
[1] She is coming to see him after many years.
[2] This may refer to a troublesome past.
[3] She appears to be able to kill someone by thinking of it.