Naturalmoney.org
the plan for the future
  
 

Lage Landen - Boudewijn de Groot

Lage Landen Low Countries
Liggend op mijn rug
in het gras van Maas en Waal
kijkend naar de wolken
die langzaam overdrijven
één heeft het gezicht
van het allereerste meisje
lieve Inge Blaauw
ik wil altijd bij je blijven

Liggend op mijn rug
in het gras der Lage Landen
kijkend naar de wolken
in hun trage glijvlucht
als de gebolde zeilen
van Bontekoe en De Ruyter
schepen vol met specerijen,
zilver en eerzucht

Lage Landen
Lage Landen
melk en honing, overvloed
en ineengeslagen handen
grootgebracht met Neerlands bloed

Liggend op mijn rug
in het gras van Maas en Waal
zie ik de wolken schuimen
als de golven van de zee
de duinen en de dijken
die een weerloos volk beschermen
zijn veiliger dan 't gebed
van pastoor en dominee

Liggend op mijn rug
in het gras der Lage Landen
kijkend naar de wolken
als trage wieken van een molen
ik zie de zakken meel en graan
in metershoge stapels
waarachter eens in oorlogstijd
de mensen zich verscholen

Lage Landen
Lage Landen
melk en honing, overvloed
en ineengeslagen handen
grootgebracht met Neerlands bloed

Liggend op mijn rug
in het gras van Maas en Waal
hagelwitte wolken
aan een maandagmorgenwaslijn
ze zien er veelbelovend uit
en drijven vredig over
wat zouden dan opeens
die regendruppels in het gras zijn

Liggend op mijn rug
in het gras der Lage Landen
zie ik een dikke grijze deken
van Delfzijl tot aan Veere
ik zie nauwelijks verschil
de gewenning is begonnen
er drijven regenwolken mee
als wolven in schaapskleren

Lage Landen
Lage Landen
melk en honing, overvloed
en ineengeslagen handen
grootgebracht met Neerlands bloed

Liggend op mijn rug
in het gras der Lage Landen
zie ik donkergrijze wolken
en grilliger van vorm
één dreigt vol moordzucht
een andere ontbloot zijn tanden
ze hangen roerloos boven me
in de stilte voor de storm

Lage Landen
Lage Landen
melk en honing, overvloed
uit ineengeslagen handen
vloeit steeds vaker Neerlands bloed
Lying on my back
in the grass of Maas and Waal
looking at the clouds
that slowly pass by
one has the face
of the very first girl
dear Inge Blaauw
I will always remain with you

Lying on my back
in the grass of the Low Countries
looking at the clouds
in their slow glide
like the belly sails
of Bontekoe and De Ruyter
ships full of spices,
silver and ambition

Low Countries
Low Countries
milk and honey, abundance
hands joined together
brought up with the Dutch heritage

Lying on my back
in the grass of Maas and Waal
I see the clouds foaming
as the waves of the sea
the dunes and the dikes
that protect a defenseless people
are safer than the prayers
of the priest and the preacher

Lying on my back
in the grass of the Low Countries
looking at the clouds
like slow blades of a windmill
I see the bags of flour and grain
in meter-high stacks
behind which once in time of war
people were hidden

Low Countries
Low Countries
milk and honey, abundance
hands joined together
brought up with the Dutch heritage

Lying on my back
in the grass of Maas and Waal
snow-white clouds
connected to a Monday morning clothesline
they look promising
and float peacefully on
what does it mean
the sudden rain drops in the grass

Lying on my back
in the grass of the Low Countries
I see a thick gray blanket
of Delfzijl to Veere
I see little difference
the habituation began
there are rain clouds drifting along
as wolves in sheep clothing

Low Countries
Low Countries
milk and honey, abundance
hands joined together
brought up with the Dutch heritage

Lying on my back
in the grass of the Low Countries
I see dark gray clouds
having capricious forms
one threatens full of blood lust
another uncovered its teeth
they hang motionless above me
in the calm before the storm

Low Countries
Low Countries
milk and honey, abundance
from scattered hands
Dutch blood is drawn more often